Καλως ήρθατε στην SOLIDIZE. Η Ιστοσελίδα www.solidize.gr έχει δημιουργηθεί και ανήκει στην Εταιρεία με την επωνυμία SOLIDIZE Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε., με έδρα τη Νέα Σμύρνη Αττικής, αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 154636309000, ΑΦΜ: 801335266 ΔΟΥ: Νέας Σμύρνης (καλούμενη εφεξής ως "Solidize", "Εταιρεία", "εμείς", "εμάς", "μας").

1. Εισαγωγή

Οι Όροι Χρήσης της Ιστοσελίδας ("Όροι Χρήσης") που περιέχονται εδώ μαζί με τη Δήλωση Απορρήτου και Cookies που αποτελεί μέρος αυτών, καθώς και κάθε εφαρμοστέα νομοθεσία, διέπουν την πρόσβαση, τη χρήση και/ή την πλοήγησή σε αυτή την Ιστοσελίδα συμπεριλαμβανομένων όλων των σελίδων αυτής καθώς και του περιεχομένου εντός της και των υπηρεσιών που παρέχονται από αυτή όπως ενδεικτικά η υπηρεσία αγοράς test γνώσεων πάνω στο πρόγραμμα SOLIDWORKS (καλούμενων συνολικά ως η "Ιστοσελίδα") και η πρόσβαση, χρήση και πλοήγηση στην Ιστοσελίδα προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων Όρων Χρήσης από το Χρήστη.

Καλούμε όλους τους Χρήστες μας να διαβάσουν τους Όρους Χρήσης προσεκτικά πριν επισκεφτούν ή χρησιμοποιήσουν την Ιστοσελίδα. Συμφωνείτε ρητά ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί ότι δεσμεύεστε από όλους τους όρους που αναφέρονται παρακάτω. Παρακαλούμε σημειώστε ότι άλλες υπηρεσίες που παρέχονται από τη Solidize ενδέχεται να υπόκεινται σε πρόσθετους όρους χρήσης και πολιτικές για τις οποίες θα ενημερώνεστε στις οικείες Ιστοσελίδες αυτών.

Θα πρέπει να συμβουλεύεστε συχνά τους παρόντες Όρους, καθώς μέρος αυτών ή ολόκληροι οι Όροι μπορεί να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή, χωρίς αιτιολόγηση ή προηγούμενη ειδοποίηση και χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση για ενημέρωση εκ μέρους μας σχετικά με την τροποποίηση αυτή, εκτός από την ανάρτηση τους στην παρούσα Ιστοσελίδα ή την αποστολή σχετικού ενημερωτικού e-mail. Εξακολουθώντας να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας μετά τις αλλαγές αυτές, αυτό υποδεικνύει ότι αποδέχεστε τις εν λόγω αλλαγές.

Τόσο οι παρόντες Όροι Χρήσης καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση αυτών αποτελεί το συμβατικό πλαίσιο που διέπει τη σχέση μεταξύ του Χρήστη και της Solidize οποιαδήποτε δεδομένη χρονική στιγμή. Σε περίπτωση διαφωνίας ή εναντίωσης ενός Χρήστη με μέρος αυτών ή με όλους τους παρόντες Όρους, ο Χρήστης καλείται να απέχει από την πρόσβαση, ή την πλοήγηση στην Ιστοσελίδα ή από πραγματοποίηση οποιαδήποτε άλλης ενέργειας σε αυτή.

Η Solidize διατηρεί το δικαίωμα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:
α) να ανανεώσει ή να αναβαθμίσει μέρος ή ολόκληρο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας
β) να ανανεώσει ή να αναβαθμίσει μέρος ή ολόκληρη τη διεπαφή (interface), δομή ή τη διαμόρφωση της Ιστοσελίδας, καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές της
γ) να περιορίσει την πρόσβαση, να ακυρώσει, να αναστείλει, μόνιμα ή προσωρινά ή να τερματίσει τη λειτουργία ολόκληρης της Ιστοσελίδας ή μέρους αυτής, ανά πάσα στιγμή, χωρίς καμία αιτιολόγηση και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τον Χρήστη της Ιστοσελίδας κατά τη διακριτική του ευχέρεια και χωρίς να φέρει σχετική ευθύνη.
δ) να επιλέγει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, τυχόν υπηρεσίες ή προϊόντα που διαθέτει προς πώληση στην Ιστοσελίδα και να τροποποιεί, ανανεώνει ή/και αποσύρει οριστικά αυτά οποτεδήποτε συμπεριλαμβανομένου του τρόπου αγοράς και των χρεώσεων αυτών, καθώς και να αναρτά προσφορές ή εκπτώσεις για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, αζημίως χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των χρηστών/καταναλωτών (εξυπακούεται ότι κάτι τέτοιο θα ισχύει ασφαλώς για μελλοντικές αγορές).

2. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Εμπορικά Σήματα

Πνευματική Ιδιοκτησία

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας πάνω στο λογισμικό και σε όλο το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στην παρούσα Ιστοσελίδα, όπως μεταξύ άλλων, αλλά όχι περιοριστικά, στις εικόνες, κείμενο, γραφικά, βίντεο, ηχητικό περιεχόμενο, λογότυπα και εικονίδια κουμπιών καθώς και στον τρόπο της διαρρύθμισης και σύνταξης του περιεχομένου της Ιστοσελίδας καθώς και το περιεχόμενο των παρεχόμενων μέσω αυτής υπηρεσιών όπως ενδεικτικά το κείμενο και τα γραφικά των test γνώσεων πάνω στο πρόγραμμα SOLIDWORKS που διατίθεται προς πώληση ανήκουν αποκλειστικά είτε στη Solidize Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. είτε σε ετέρους νόμιμους δικαιούχους και προστατεύονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
Η εμφάνιση και η προβολή του περιεχομένου της Ιστοσελίδας δεν νοείται ως μεταβίβαση και/ή εκχώρηση άδειας δικαιώματος χρήσης του. Οι χρήστες λαμβάνουν μόνο περιορισμένη άδεια, υπό την επιφύλαξη των περιορισμών που προβλέπονται στους παρόντες όρους, για το σκοπό προβολής και λήψης του υλικού που περιέχεται στην παρούσα Ιστοσελίδα μόνο για σκοπούς μη εμπορικούς και πληροφόρησης και για προσωπική χρήση. Τόσο οι Χρήστες όσο και οποιοσδήποτε τρίτος υπόκεινται στους περιορισμούς που προβλέπονται στην ενότητα 3 παρακάτω.

Εμπορικά σήματα

Τα εμπορικά σήματα που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα είναι σήματα που ανήκουν είτε στη Solidize είτε σε τρίτους δικαιούχους συνεργάτες της οι οποίοι μπορεί να είναι ή να μην είναι συνδεδεμένες με αυτή Εταιρείες, ανεξάρτητα από το αν έχουν ήδη κατοχυρωθεί και επισημαίνονται ως τέτοια, φέροντας το σύμβολο ®. Ο Χρήστης ή οποιοσδήποτε τρίτος δεν διαθέτει και δεν αποκτά καμία άδεια, ή συγκατάθεση χρήσης με κανέναν τρόπο, των εμπορικών σημάτων της Solidize ή των συνεργατών της, για οποιοδήποτε εμπορικό ή άλλο σκοπό άνευ της ειδικής έγγραφης άδειας της Solidize ή των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Η Solidize διατηρεί επίσης αποκλειστικά δικαιώματα επί του domain name της ηλεκτρονικής σελίδας www.solidize.gr

3. Περιορισμοί στη Χρήση

Στο Χρήστη παρέχεται μια μη αποκλειστική άδεια πρόσβασης και προσωπικής χρήσης της Ιστοσελίδας για τους σκοπούς που ειδικότερα αναλύονται στους παρόντες Όρους Χρήσης. Ο Χρήστης οφείλει ρητά και εμφατικά να απέχει από όλα τα παρακάτω:

 • Από το να δημοσιεύει σε οποιοδήποτε μέσο, να πωλεί, να διανέμει, να αντιγράφει εν όλω ή εν μέρει, να μεταβιβάζει, να μεταβάλλει, να αποθηκεύει, να αναδημοσιεύει, να τροποποιεί, να αναπαράγει και να εκμεταλλεύεται με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, σε οποιαδήποτε μορφή, μέρος ή ολόκληρο το περιεχομένο ή αντιγράφων του περιεχομένου που εμφανίζεται στην Ιστοσελίδα. Συγκεκριμένα κάθε Χρήστης θα πρέπει να απέχει από οποιαδήποτε τροποποίηση ή περαιτέρω παραχώρηση, διανομή ή μεταπώληση σε τρίτους των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας, όπως είναι η υπηρεσία αγοράς test γνώσεων πάνω στο πρόγραμμα SOLIDWORKS καθώς των μοναδικών στοιχείων πρόσβασης (username και password) που παρέχονται σε κάθε χρήστη για να μπορεί να χρησιμοποιεί τα test γνώσεων που έχει αγοράσει. Ο Χρήστης οφείλει να αποζημιώσει την Εταιρεία για όλες ή οποιεσδήποτε απώλειες προκύψουν από την παραβίαση του όρου αυτού.
 • Από το να προβαίνει σε αποσυμπίληση, ανακατασκευή, ή δημιουργία παραγώγων έργων χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε λογισμικό ή συνοδευτικά έγγραφα που παρέχονται από τη Solidize ή ετέρους νομίμους δικαιούχους.
 • Από το να χρησιμοποιεί την παρούσα Ιστοσελίδα παραβιάζοντας την ισχύουσα νομοθεσία ή με τρόπο που προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη και ζημιές στην Ιστοσελίδα ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή επιχειρηματικό φορέα.
 • Από το να εκτελεί οποιαδήποτε ενέργεια εξόρυξης δεδομένων (data mining), συλλογής δεδομένων (data harvesting), εξαγωγής δεδομένων (data extracting) ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια δραστηριότητα σε ενέργεια σε σχέση με την παρούσα Ιστοσελίδα ή κατά τη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας.
 • Από το να χρησιμοποιεί αυτή την Ιστοσελίδα για να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε διαφημιστική ενέργεια ή δραστηριότητα εμπορική προώθησης.
 • Από το να αντιγράφει, τροποποιεί ή παραχωρεί/διανέμει δικαιώματα ή περιεχόμενο από τις υπηρεσίες ή τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα εμπορικά σήματά μας, τοποθετώντας πλαίσια ή χρησιμοποιώντας την τεχνική πλαισίων προκειμένου να τοποθετήσει σε πλαίσιο οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, λογότυπο ή άλλες πληροφορίες της Ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων εικόνων, κειμένου, διάταξης σελίδας ή μορφοποίησης), ή από το να χρησιμοποιεί "μετα-ετικέτες" (meta-tags) ή οποιοδήποτε άλλο "κρυφό κείμενο" (hidden text) με βάση εμπορικές επωνυμίες ή εμπορικά σήματα της Solidize χωρίς τη γραπτή της συγκατάθεση.
 • Από το να προβαίνει σε ενέργειες reverse engineering, αποσυναρμολόγησης ή άλλως από το να προσπαθεί να ανακαλύψει τον πηγαίο κώδικα της Ιστοσελίδας.
 • Από το να εκτελεί οποιαδήποτε ενέργεια η οποία ενδέχεται να βλάψει τη φήμη της Solidize ή συνιστά αθέμιτη εκμετάλλευσή της ή από το να δημιουργεί οποιαδήποτε σύνδεση που να υπονοεί οποιουδήποτε είδους σχέση του Χρήστη ή τρίτου με τη Solidize ή έγκριση ή υποστήριξη από τη Solidize όταν δεν υφίσταται.
 • Από το να δημιουργεί οποιοδήποτε σύνδεσμο προς οποιοδήποτε μέρος της παρούσας Ιστοσελίδας πλην της αρχικής σελίδας. Η Solidize επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αφαιρεί την άδεια σύνδεσης, αναιτιολόγητα, αζημίως και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του Χρήστη.
 • Από το να εμποδίζει την λειτουργία της Ιστοσελίδας και να αντικαθιστά ή τροποποιεί το περιεχόμενο της (εικόνες, φωτογραφίες, κείμενα κλπ).
 • Από το να διαπράτει ή να διευκολύνει αξιόποινες πράξεις, να μεταδίδει ιούς, trojans, ιούς τύπου worms, logic bombs, και από το να εκτελεί οποιαδήποτε άλλη εν γένει ενέργεια, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μη αποδεκτή ή εκτεταμένη επιβάρυνση της υποδομής ή της λειτουργίας της Ιστοσελίδας.

4. Υπηρεσία test γνώσεων πάνω στο πρόγραμμα "SOLIDWORKS"

Η Εταιρεία Solidize παρέχει επιπλέον τη δυνατότητα στους Χρήστες της Ιστοσελίδας της να αγοράσουν test γνώσεων πάνω στο πρόγραμμα "SOLIDWORKS".

Δημιουργία Λογαριασμού Χρήστη

Προκειμένου να πραγματοποιήσετε μία online αγορά μέσω της Ιστοσελίδας μας θα πρέπει να προχωρήσετε σε δημιουργία λογαριασμού σε αυτή ("Λογαριασμός Χρήστη"), συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εγγραφής με τα στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο, email, προσωπικό password). Τα Προσωπικά σας Δεδομένα θα τύχουν επεξεργασίας από την Εταιρεία όπως λεπτομερώς περιγράφεται στη Δήλωση Απορρήτου και Cookies.

Μπορείτε να κάνετε κάθε φορά log-in στο λογαριασμό σας συμπληρώνοντας το e-mail και το password σας και να τοποθετήσετε το συγκεκριμένο test γνώσεων που επιθυμείτε να αγοράσετε στο καλάθι αγορών σας επιλέγοντας την αντίστοιχη ένδειξη "Προσθήκη στο καλάθι". Παρέχεται η δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να δείτε λεπτομέρειες σε σχέση με το περιεχόμενο του καλαθιού σας και να ενημερωθείτε για το συνολικό κόστος των προϊόντων που περιέχονται σε αυτό. Μπορείτε επίσης, να τροποποιήσετε οποτεδήποτε το περιεχόμενο του καλαθιού με τη διαγραφή μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων του ή την αλλαγή των ποσοτήτων που έχετε προσθέσει (π.χ. του αριθμού των αδειών χρήσης για ένα συγκεκριμένο test γνώσεων που επιθυμείτε να αγοράσετε).

Στη συνέχεια σας δίνετε η δυνατότητα να δείτε μία συνολική επισκόπηση της Παραγγελίας σας και εφόσον επιθυμείτε να την υποβάλλετε θα πρέπει να πατήσετε το κουμπί "Ολοκλήρωση παραγγελίας". Πριν από την ολοκλήρωση της παραγγελίας, θα λάβετε μέσω ειδικού συνδέσμου γνώση των παρόντων όρων που αφορούν την πώληση των προϊόντων που επιθυμείτε να αποκτήσετε και θα σας ζητηθεί να επιλέξετε την ενεργοποίηση του σχετικού εικονιδίου (ένδειξης) "Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας". Με τη σήμανση αυτή δηλώνετε ρητά και ανεπιφύλακτα ότι πριν την υποβολή της παραγγελίας σας λάβατε με ευκρινή και κατανοητό τρόπο γνώση των παρόντων Όρων Χρήσης και της Δήλωσης Απορρήτου και Cookies της Ιστοσελίδας μας.

Ο λογαριασμός κάθε Χρήστη θα παραμένει αποθηκευμένος έτσι ώστε να μη χρειάζεται να καταχωρείτε τα στοιχεία σας ξανά για μελλοντικές παραγγελίες. Έχετε το δικαίωμα οποτεδήποτε να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία της εγγραφής σας στην Ιστοσελίδα μέσα από την αντίστοιχη επιλογή "Τροποποίηση Στοιχείων" στον Λογαριασμό σας. Μπορείτε επίσης οποιαδήποτε στιγμή να διαγράψετε τον Λογαριασμό σας στην Ιστοσελίδα αποστέλλοντάς μας σχετικό αίτημα στο info@solidize.gr. Κατόπιν υποβολής αιτήματος διαγραφής, η διαγραφή πραγματοποιείται αυτόματα και διαγράφονται άμεσα όλα τα σχετικά προσωπικά σας δεδομένα, με μελλοντική ισχύ, εκτός αν είμαστε υποχρεωμένοι να τα διατηρήσουμε με ρητή διάταξη νόμου (π.χ. για φορολογική χρήση). Σημειώστε ότι ο λογαριασμός σας ενδέχεται να εμφανίζεται ακόμα διαθέσιμος και ενεργός για κάποια χρονική περίοδο στους εξυπηρετητές μας ή σε εξυπηρετητές τρίτων μερών λόγω της φύσης και τεχνικής δομής του Διαδικτύου.

Κάθε Χρήστης δύναται να δημιουργεί, χρησιμοποιεί και έχει πρόσβαση σε ένα μόνο Λογαριασμό Χρήστη. Το σύνολο των πληροφοριών και στοιχείων που παρέχονται από τον Χρήστη θα πρέπει να είναι ακριβές, πλήρες και έγκυρο και ο Χρήστης δεσμεύεται ότι θα το διατηρεί ακριβές, πλήρες και έγκυρο. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που έχουν παρασχεθεί από το Χρήστη είναι ανακριβή, αναληθή, ελλιπή και μη έγκυρα, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τερματίζει τη δυνατότητα χρήσης του Λογαριασμού Χρήστη. Σε συμπλήρωση των όσων ορίζονται στον προηγούμενο όρο 3, ο Χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την προστασία του κωδικού πρόσβασης που έχει δημιουργήσει και χρησιμοποιεί για την είσοδό του στο Λογαριασμό του και θα πρέπει να αποφεύγει την παραχώρησή του σε τρίτους προκειμένου να αποτραπεί η οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και χρήση. Επιπλέον, ο κάθε Χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε ενέργεια (πράξη ή παράλειψη) πραγματοποιείται μέσω του λογαριασμού του. Η Εταιρεία αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης για ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση του λογαριασμού ενός Χρήστη λόγω μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή χρήσης του λογαριασμού του Χρήστη εφόσον ο Χρήστης δεν μας έχει ενημερώσει σχετικά εγκαίρως στο info@solidize.gr.

Σε περίπτωση που έχετε ξεχάσει το προσωπικό password με το οποίο έχετε κάνει εγγραφή στην Ιστοσελίδα, μπορείτε να μας αποστείλετε email στο info@solidize.gr προκειμένου να γίνει ανάκτηση αυτού.

Πληρωμή

Η αγορά των test γνώσεων πραγματοποιείται με πληρωμή μέσω Paypal. Οι Χρήστες κατά το στάδιο της πληρωμής μεταφέρονται στο ασφαλές περιβάλλον της Paypal όπου μπορούν να καταχωρούν τα στοιχεία της κάρτας ή του τραπεζικού τους λογαριασμού. Η Solidize δεν έχει πρόσβαση στα τραπεζικά σας δεδομένα, και δεν αποθηκεύει πληροφορίες σχετικές με την τράπεζα σας ή με την χρεωστική ή πιστωτική σας κάρτα η συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων πληρωμής που υποβάλλετε σας πραγματοποιείται μόνο από την Paypal η οποία είναι και αποκλειστικά υπεύθυνη για την ολοκλήρωση της πληρωμής. Οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν δημιουργηθεί κατά την πληρωμή με πιστωτική κάρτα υπεύθυνος θα είναι ο ανωτέρω πάροχος υπηρεσιών πληρωμών. Παρακαλούμε σημειώστε ότι αν δεν ληφθεί από την Εταιρεία μας η απαιτούμενη έγκριση πληρωμής, δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση ή μη παράδοση παραγγελθέντος προϊόντος και δεν θα μπορούμε να ολοκληρώσουμε την σύναψη σύμβασης πώλησης με εσάς.

Οι Όροι χρήσης και η Πολιτική Απορρήτου της Paypal εφαρμόζονται όταν πραγματοποιούνται πληρωμές των αγορών μέσω της Ιστοσελίδας.

Οι επαγγελματίες Χρήστες μπορούν να αιτηθούν να λάβουν από την Εταιρεία το παραστατικό πληρωμής τους με τιμολόγιο αντί για απόδειξη, αρκεί να συμπληρώσουν στην αντίστοιχη φόρμα που θα τους ζητηθεί τα στοιχεία της επιχείρησής τους και συγκεκριμένα: επωνυμία, διεύθυνση έδρας, επάγγελμα, Α.Φ.Μ, Δ.Ο.Υ.

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής της παραγγελίας από τον Χρήστη, η Εταιρεία θα του αποστείλει ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης της παραγγελίας. Κατόπιν, ο Χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να δει μέσα από τη σελίδα "Ο Λογαριασμός Μου" όλους τους κωδικούς πρόσβασης Test, τους οποίους μπορεί να χρησιμοποιήσει στην πλατφόρμα για να πραγματοποιήσει test γνώσεων.

Πολιτική Επιστροφών, Δικαίωμα Υπαναχώρησης (αποκλειστικά για φυσικά πρόσωπα με την ιδιότητα του καταναλωτή)

Επιστροφή χρημάτων πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο σε περίπτωση αποδεδειγμένης αδυναμίας χρήσης της υπηρεσίας εξαιτίας τεχνικού προβλήματος που οφείλεται στην Εταιρεία μας ή στην πλατφόρμα που περιέχει τα test γνώσεων και αδυναμίας επιδιόρθωσης του προβλήματος εντός δύο (2) εργασίμων ημερών. Επιστροφές χρημάτων γίνονται αυστηρά εντός εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, αρχής γενομένης από την επόμενη της διαπίστωσης της αδυναμίας επιδιόρθωσης του προβλήματος. Με το πέρας του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος, δεν προβλέπεται επιστροφή χρημάτων από μέρος της εταιρείας.

Κατ' εφαρμογή της διάταξης του αρ. 3ιβ του Ν. 2251/1994 και των διατάξεων της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ, το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει κατά την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου μη παρεχόμενου πάνω σε υλικό μέσο, εάν η εκτέλεση ξεκίνησε με προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή και την επιβεβαίωση εκ μέρους του ότι έτσι χάνει το δικαίωμα υπαναχώρησης. Το δικαίωμα αυτό κατά συνέπεια δεν μπορεί να ικανοποιηθεί εφόσον έχει ήδη αποκτήσει ο χρήστης τα μοναδικά στοιχεία πρόσβασης πρόσβασης στο test γνώσεων που έχει αγοράσει και δύναται οποιαδήποτε στιγμή να πραγματοποιήσει πράξη πρόσβασης στο περιεχόμενο του του test γνώσεων.

5. Προστασίας Ιδιωτικότητας

Ενδέχεται να συλλέξουμε ορισμένες πληροφορίες για τους χρήστες της Ιστοσελίδας μας και για τρίτα πρόσωπα Συνεπώς, παρακαλούμε μελετήσετε προσεκτικά τους όρους της Δήλωσης Απορρήτου και Cookies της Ιστοσελίδας μας από την οποία αποδέχεστε ότι δεσμεύεστε ως προϋπόθεση για την επίσκεψη στην Ιστοσελίδα μας. Η Δήλωση Απορρήτου και Cookies ενσωματώνεται με την αναφορά της στους παρόντες Όρους χρήσης.

6. Σύνδεσμοι σε Ιστοσελίδες τρίτων

Η παρούσα Ιστοσελίδα ενδέχεται να συνδέεται μέσω υπερσυνδέσμων (links) με άλλες ιστοσελίδες οι οποίες δε σχετίζονται με τη Solidize και το περιεχόμενο δεν ελέγχεται, επεξεργάζεται ή παρακολουθείται από την τελευταία (οι "Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες"). Οι σύνδεσμοι αυτοί είναι διαθέσιμοι μόνο για λόγους διευκόλυνσης των Χρηστών: δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρηθούν ότι αποτελούν ειδική ή σιωπηρή έγκριση ή αποδοχή του περιεχομένου ή των υπηρεσιών που παρέχονται στις Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες στις οποίες μπορεί να μεταφερθεί ο Χρήστης μέσω των υπερσυνδέσμων. Συνεπώς, η Solidize δεν εγγυάται την ορθότητα, τη νομιμότητα, την πληρότητα, την επικαιροποίηση, την αλήθεια, την ακρίβεια ή την ποιότητα του περιεχομένου που αναρτάται στις Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες και δεν φέρει ευθύνη, άμεσα ή εμμέσως, για τυχόν απώλεια ή ζημιά που μπορεί α προκληθεί εξαιτίας ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιαδήποτε υλικά αγαθά ή υπηρεσίες διαθέσιμες σε ή μέσω τέτοιων Ιστοσελίδων τρίτων Ομοίως, η Solidize δεν μπορεί να ελέγξει την τυχόν συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των χρηστών από τις Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες και συνεπώς δεν φέρει καμία ευθύνη σε σχέση με αυτή τη συλλογή και την επεξεργασία.

Όταν ο Χρήστης χρησιμοποιεί τις Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες, ισχύουν αντίστοιχα οι Όροι Χρήσης καθώς και η Πολιτική Απορρήτου κάθε συγκεκριμένης Ιστοσελίδας. Η πρόσβαση και η χρήση περιεχομένου τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών, του περιεχομένου και των υπηρεσιών που περιέχονται ή διατίθενται μέσω τρίτων, γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη των Χρηστών.

7. Αποποίηση Εγγυήσεων

Οι Πληροφορίες που περιέχονται στην Ιστοσελίδα έχουν μόνο πληροφοριακό χαρακτήρα. To περιεχόμενο της παρούσας Ιστοσελίδας δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι παρέχει οποιουδήποτε είδους συμβουλή ή καθοδήγηση προς τους Χρήστες μας.

Παρ' όλο που καταβάλλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες που παρέχονται από αυτή την Ιστοσελίδα είναι ακριβείς, αξιόπιστες και επικαιροποιημένες, ουδεμία εγγύηση παρέχουμε οποιουδήποτε είδους, ρητή η σιωπηρή, σχετικά με τη λειτουργία της Ιστοσελίδας, την πληρότητα, ακρίβεια, επικαιρότητα των πληροφοριών και του υλικού που περιέχονται σε αυτή, συμπεριλαμβανομένων, όχι περιοριστικά, σιωπηρών εγγυήσεων αναφορικά με την εμπορευσιμότητα, καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό, μη παραβίαση, ορθότητα συστήματος, ακρίβεια των δεδομένων, απαλλαγής από ιούς ή άλλον επιβλαβή κώδικα. Συμφωνείτε ρητά ότι η χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται στην παρούσα Ιστοσελίδα γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Η Ιστοσελίδα και το περιεχόμενο της παρέχονται "ως έχουν" και "όπως είναι διαθέσιμα" και δεν παραχωρείται καμία άδεια χρήσης στον Χρήστη δυνάμει αυτών των αποποιήσεων ευθύνης.

8. Περιορισμός Ευθύνης

Η Solidize καθώς και τυχόν υπάλληλοι, διευθυντές και εργαζόμενοί της αποποιούνται πλήρως και ρητώς κάθε ευθύνη για αποθετικές, ενδεχόμενες και έμμεσες ζημιές ή για διαφυγόν κέρδος οι οποίες περιλαμβάνουν μη πραγματοποιηθέντα κέρδη, απώλεια δεδομένων, διακοπή δραστηριότητας, ζημιά στη φήμη ή την υπόληψη ή κάθε άλλη ζημιά, ανεξαρτήτως φύσης, που θα μπορούσε να προκύψει από τη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της ή από την αδυναμία χρήσης ή πρόσβασης στην Ιστοσελίδα, ή μέσω της χρήσης της και της εξάρτησης από τις πληροφορίες που παρέχονται είτε άμεσα είτε έμμεσα από την Ιστοσελίδα μας, ανεξάρτητα από το αν αυτές οι ζημιές ήταν δυνατόν να προβλεφθούν ή προκύπτουν εξ αδικοπραξίας ή εξ αμελείας, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία ή με άλλο τρόπο.

Επιπλέον, η Solidize δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση αναστολής της πρόσβασης στην Ιστοσελίδα για λόγους πέραν του ελέγχου της, καθώς και για λόγους που οφείλονται σε τεχνική ή άλλη αδυναμία του δικτύου ή σε λόγους ανωτέρας βίας, ή σε απρόβλεπτες καταστάσεις. Επιπλέον, ισχύουν όλοι οι περιορισμοί ευθύνης που αναγράφονται στους παρόντες Όρους Χρήσης τους οποίους αναγνωρίζει και αποδέχεται ο Χρήστης της Ιστοσελίδας στο σύνολό τους ως έγκυρους και σύμφωνους προς την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως και εφόσον οποιαδήποτε ζημιά οφείλεται σε αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της Εταιρείας, η τελευταία φέρει ευθύνη μόνο για την κάλυψη τυχόν θετικής ζημιάς του ζημιωθέντος που αποδεδειγμένα προέρχεται και σχετίζεται ευθέως με το ζημιογόνο γεγονός και στην υπαίτια πράξη ή παράλειψή της. Σε περίπτωση αμέλειας, μοναδική και αποκλειστική αποζημίωση των Χρηστών για οποιαδήποτε διαφωνία με την Solidize που σχετίζεται με οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες της Ιστοσελίδας θα είναι η αζημίως παύση χρήσης αυτής και η διακοπή της συνεργασίας χωρίς κανένα άλλο δικαίωμα μεταξύ των μερών, ενώ τυχόν υπάρχουσα πλήρως αιτιολογημένη και εμπεριστατωμένη ευθύνη της Επιχείρησης απέναντι στον Χρήστη, σχετικά με οποιαδήποτε υπηρεσία ή προϊόν, άμεση ή έμμεση, αποτιμούμενη εις χρήμα θα ανέρχεται κατ' ανώτατο όριο στο ποσό των τελών που έχουν καταβληθεί από τον Χρήστη για την χρήση ή αγορά της υπηρεσίας ή του προϊόντος αυτού.

9. Αποζημίωση

Ο Χρήστης συμφωνεί να αποζημιώσει, υπερασπιστεί και να απαλλάξει τη Solidize και τους τυχόν διευθυντές και εργαζόμενους της από οποιαδήποτε και όλες τις απαιτήσεις, ζημιές, απώλειες, ευθύνη και/ή έξοδα (συμπεριλαμβανομένων εύλογων δικηγορικών αμοιβών) που μπορεί να υποστεί η Εταιρεία από τυχόν παραβίαση από αυτόν των παρόντων Όρων που μπορεί να διαταράξει την πρόσβαση ή /και τη λειτουργία της Ιστοσελίδας www.solidize.gr, συμπεριλαμβανομένης και οποιασδήποτε ευθύνης μπορεί να προκύψει ως αποτέλεσμα της χρήσης του www.solidize.gr από αυτόν.

10. Τελικές Διατάξεις

Συνολική Συμφωνία. Οι ανωτέρω Όροι Χρήσης δεσμεύουν συνολικά τα μέρη (τη Solidize και τους Χρήστες) και αποτελούν συνολικά ολόκληρη τη σύμβαση των μερών και υπερισχύουν οποιοωνδήποτε και όλων των προηγούμενων και τρεχουσών συμβάσεων ανάμεσα στο Χρήστη και στη Solidize.

Διαχωρισμός. Σε περίπτωση που κάποιος όρος θεωρηθεί καταχρηστικός ή ακυρωθεί δυνάμει οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, αυτή η καταχρηστικότητα ή η ακυρότητα δεν θα καταστήσει και τους υπόλοιπους παρόντες Όρους ως καταχρηστικούς ή άκυρους στο σύνολό τους και ο εν λόγω όρος θα διαγραφεί χωρίς να επηρεάζονται οι υπόλοιπες διατάξεις του παρόντος. Διαφορετικά, συμφωνείτε ότι ο όρος πρέπει να διορθωθεί και θα ερμηνεύεται ώστε να προσεγγίζει όσο το δυνατόν περισσότερο το αρχικό νόημα του όρου/υπό-όρου, σύμφωνα με το νόμο.

Παραίτηση. Οποιαδήποτε τυχόν καθυστέρηση άσκησης από τα μέρη μέρους ή του συνόλου των δικαιωμάτων που απορρέουν από τους παρόντες όρους δεν επιφέρει αποδυνάμωση ή παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα το οποίο δύναται να ασκηθεί οποτεδήποτε σε μεταγενέστερο στάδιο και καθ' εύλογη κρίση του δικαιούχου. Οποιαδήποτε παραίτηση από οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης θα παράγει έννομες συνέπειες μόνο εάν γίνει εγγράφως και υπογραφεί από τα μέρη.

Αναφορές-Επικεφαλίδες. Στους παρόντες όρους, λέξεις οι οποίες εμφανίζονται μετά τις εκφράσεις "περιλαμβάνει", "συμπεριλαμβανομένου", "άλλο", "για παράδειγμα", "όπως", "συγκεκριμένα" δεν θα περιορίζουν το νόημα των λέξεων που εμφανίζονται πριν από την έκφραση αυτή. Οι επικεφαλίδες που περιέχονται στους παρόντες όρους τίθενται για λόγους αναφοράς μόνο και δεν θα επηρεάσουν το νόημα ή την ερμηνεία τους.

Εκχώρηση. Απαγορεύεται να εκχωρήσετε, να παραχωρήσετε ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ή να μεταβιβάσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά που απορρέουν από τους παρόντες Όρους.

Εφαρμοστέο Δίκαιο-Δικαιοδοσία. Οι παρόντες Όροι διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει, η οποία πηγάζει από τη συμβατική σχέση μεταξύ της Εταιρίας και του Χρήστη, θα καταβάλλεται προσπάθεια φιλικού διακανονισμού μέσω διαπραγματεύσεων. Σε περίπτωση μη ευδοκίμησης, ο Χρήστης και η Solidize συμφωνούν, με την αποδοχή των Όρων, ότι υπάγονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας.

Για την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς, ο Καταναλωτής μπορεί να απευθύνεται στους αρμόδιους φορείς εξωδικαστικής διευθέτησης καταναλωτικών διαφορών, π.χ. στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας (Πλ. Κάνιγγος, 10181, Αθήνα, www.efpolis.gr, τηλ.:1520, φαξ:2103843549), στον Συνήγορο του Καταναλωτή (www.synigoroskatanaloti.gr, Λ. Αλεξάνδρας 144, 114 71, Αθήνα, τηλ.:2106460734, φαξ:2106460414), στις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού καταναλωτικών διαφορών (άρθρο 11 του ν.2251/1994) που εδρεύουν στους κατά τόπους Δήμους της χώρας.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Alternative Dispute Resolution στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο Πελάτης έχει πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα και διαμένει στην ΕΕ μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτόν τον ιστότοπο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show για εξωδικαστική διευθέτηση της διαφοράς. Ο πιστοποιημένος για τον σκοπό αυτό Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) είναι: Ευρωπαϊκό Κέντρο Πελάτη Ελλάδας (ECC GREECE), Λεωφ. Αλεξάνδρας αρ. 144, 11 471, Αθήνα, +30 2106460284 +30 2106460784 info@eccgreece.gr. Ο Πελάτης μπορεί να επικοινωνεί με τον ως άνω φορέα προκειμένου να τον καθοδηγήσει καθ' όλη τη διαδικασία υποβολής και διεκπεραίωσης της καταγγελίας του.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Για περαιτέρω πληροφορίες για εμάς ή εάν έχετε οποιαδήποτε απορία ή ανησυχία σχετικά με τους παρόντες Όρους Χρήσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info[at]solidize.gr.

Solidize Μονοπρόσωπη I.K.E.
Νέα Σμύρνη, Αττική
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 154636309000
ΑΦΜ: 801335266
ΔΟΥ: ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Τελευταία ενημέρωση: 1 Οκτωβρίου 2020